Odborný seminár supervízorov

29.03.2007 06:00

Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci v spolupráci s Katedrou aplikovanej sociálnej práce, FZaSP TU v Trnave, Katedrou sociálnej práce, ÚSVaZ bl. P. P. Gojdiča v Prešove, VŠZaSP sv. Alžbety, n. o., Asociáciou supervízorov a sociálnych poradcov s finančnou podporou Protidrogového fondu SR Vás pozývajú na odborný seminár supervízorov v sociálnej práci s názvom Vzdelávanie supervízorov a využitie supervízie v podmienkach detských domovov.

Termín: 29. marca - 31. marca 2007

Miesto: Centrum vzdelávania MPSVR SR v Malej Lučivnej

Viac info ...

Späť