Psychohygienický pobyt pre pomáhajúcich profesionálov - referencie

 

Porovnanie vstupnej a výstupnej reflexie účastníkov víkendového pobytu 

S čím prichádzate na pobyt?

  • s pocitom únavy, vyčerpanosti
  • nechcelo sa mi sem ísť
  • s túžbou po oddychu a s obavami, či to má význam

S čím odchádzate z pobytu?

  • všetko zo mňa spadlo
  • oddýchla som si
  • konečne som sa zasmiala, bola tu výborná atmosféra
  • úplne som sa uvoľnil

Účastníci pobytu:
Mgr. A. Hudecová, ÚPSVR BB
Mgr. Z. Macková, ÚPSVR BB
Mgr. D. Pecníková, ÚPSVR BB
Mgr. K. Paľovová, Návrat
Mgr .L. Šusteková, Návrat
J. Náterová, Nádej deťom, Úsmev ako dar
Mgr. K. Langstein, MsÚ BB
J. Lovássová, MsÚ BB
M. Kočišová, MsÚ BB
PhDr. E. Kuzbelová, ÚPSVR BB

Lektorky:
Mgr. D. Žilinčíková
Ing. M. Filipová
Paedr. J. Izraelová

Miesto a čas:
Penzión Lampášik, zima 2007

Pozn.:
Pobyt bol finančne podporený z prostriedkov MsÚ BB. Práca lektoriek nebola finančne honorovaná - lektorky sa dohodli, že svoju prácu na tomto pobyte venujú v prospech podpory systému práce s rodinou na území mesta Banská Bystrica.